16 oktober 2018

ACHTERGROND

Hoe het begon
In 2013 kwam het boek van Mirtel uit: Noten Gekraakt – leven als een zondagskind. In dit boek vertelt ze open over haar levensverhaal, vanuit de overtuiging dat er niks is waarvoor we ons hoeven te schamen en meegemaakt leed in je leven niet betekent dat het leven niet heel mooi en licht kan zijn.

H(erkenning)
Mirtel merkte dat bij het vertellen van haar verhaal op het podium er altijd een mooie intieme sfeer ontstond van energie, (h)erkenning, troost, blijdschap, empathie en zelfs liefde. Aan het einde van de avond kwam ze thuis met levensverhalen die de luisteraars weer met haar deelden. Oftewel ze voelde dat ze niet alleen stond maar onderdeel was van, een schakel was in een geheel en het delen in openheid leidde tot het voelen van die verbinding!

Hierdoor ontstond eind 2013 het idee voor Deel Je Verhaal, een platform voor het uitwisselen van verhalen.

Team
Zo gezegd, zo gedaan? Natuurlijk kun je zo iets niet alleen. Gelukkig was er al snel een team van lieve mensen die dit idee samen met Mirtel wilden uitwerken en uitvoeren. –> Team Deel Je Verhaal.

Drempels
Misschien zijn er bij jou drempels om je eigen verhaal te delen. Het is zo privé en dat op een podium en internet, dat roept vragen op: hoe zullen mensen reageren, welke consequentie zal het hebben? De mooie reacties in de facebookgroep en tijdens de podiumavonden laat echter steeds meer mensen beseffen dat openheid, een eerlijke introspectieve blik naar jezelf en onze omgeving, een wereld echt kan veranderen.

Ons verhaal als bron voor de richting
Het leven dat je meemaakt is nooit een reden om je te schamen. Het tegenovergestelde zelfs: jouw ervaring, kennis en kunde is van grote waarde! Alleen in relatie tot die ander bestaan we. We zijn allemaal onderdeel/schakels van het grotere geheel. En juist ons eerlijke open verhaal, als individu en in gezamenlijkheid is de bron voor de richting naar de toekomst.

Omslag van denken
Maar daarvoor is een omslag van denken nodig. En het besef dat mensen die jou willen kwetsen, je minder kunnen raken als je zelf accepteert dat je leven is zoals het is en in plaats van schaamte ziet dat jouw leven, jouw kennis, kunde en ervaring een bron van waarde is! Dus hoe meer mensen open zijn over hun ervaringen, dromen en wensen, hoe minder dit als gek of vreemd gezien wordt. Daarmee maak je niet alleen je eigen leven lichter maar draag je ook bij aan een mooiere wereld.

Medium
Natuurlijk hebben we graag verhalen op ons podium. Maar dit is een middel en geen doel voor het verspreiden van onze boodschap. Het gaat ons veel meer om het gedachtegoed.

Wens: een mooie wereld door kwetsbaarheid en openheid
Team Deel Je Verhaal hoopt dat ze samen met jou een beweging op gang zet naar een wereld in verbinding; Een wereld zonder schaamte en taboes. Naar een wereld in openheid en het ervaren van de kracht van kwetsbaarheid. Naar een wereld waarin alles er mag zijn, waarin we leren van elkaars ervaringen, kennis en kunde en begrijpen dat de schakel die we zijn in het geheel door openheid gevoeld kan worden. En dat het vormgeven van de toekomst alleen dan in de gewenste richting gaat als we de mens in openheid met elkaar kunnen verbinden.

Dus dank aan iedereen die nu al zijn bijdragen heeft geleverd. En voel je vrij om het samen mee te helpen verspreiden en anderen ook te laten ervaren hoe mooi openheid kan zijn! Want delen verbindt en verlicht en geeft richting aan een mooie toekomst!

Mee doen?
Wil je meer informatie over meedoen? Kijk dan bij Jouw verhaal?

Openheid verbindt

Wij geloven dat openheid de wereld mooier maakt.

Verhalen verrijken, verbroederen, verlichten, steunen, geven, inspireren oftewel, zijn de bron voor de richting die we gezamenlijk willen gaan.

Help jij mee ? Klik op:  Ja graag!

Deel Je Verhaal – Intro

Trefwoord

Podium 2018

8 februari Tilburg
26 februari Heerlen
24 mei Tilburg
28 mei Heerlen
6 september Tilburg
24 september Heerlen
26 november Heerlen
29 november Tilburg

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

ACHTER DE SCHERMEN

DJV ook in jouw stad?

In Tilburg is in 2017 ook een Deel-Je-Verhaal-team aan de slag gegaan!

Kijk hieronder voor hun videoverhalen.

Ook in jouw stad een team starten? Superfijn! Klik  hier  voor de info!

Tilburg video’s