8 december 2021

Project crisisopvang Heugderlicht

Het verhaal van
Crisisopvang Heugderlicht besloot van ‘haar verhaal’ ook een korte documentaire te maken. Kijk mee naar het hoe en waarom van onze samenwerking in dit project.

De sprekers van deze avond

Roger Schijven
Kayleigh Boltong
René Schors
Claudia Everhartz
Bert Gijsberts
Joke ten Thije

Crisisopvang

Crisisopvang Heugderlicht biedt een tijdelijk verblijf voor mannen, vrouwen (met of zonder kinderen) en jongeren (vanaf 18 jaar) die door een crisissituatie niet meer over woonruimte beschikken. Het doel is het wegnemen van de crisis en het samen zoeken naar een geschikt vervolgtraject.

Zorg en participatie

Vanuit de overheid is de wens dat zorg en burger steeds dichter bij elkaar komen: participatie en zorg in de wijk is het credo. Dit is niet voor iedereen de normale gang van zaken. Onwetendheid/ onbekendheid leidt tot stigmatisering en uitsluiting in plaats van de beoogde verbinding.

Deel Je Verhaal

DJV is een platform dat mensen met elkaar wil verbinden door het delen van levenservaringen- en verhalen. Bepaalde levensgebeurtenissen of ‘anders’ zijn, zijn vaak een bron voor pestgedrag of uitsluiting. De vraag is of we daadwerkelijk anders zijn door onze ervaringen of dat onbekendheid met elkaar en bepaalde situaties, ons anders laat voelen.

Co-creatie

Daarom zijn we verheugd over deze co-creatie tussen Deel Je Verhaal en crisisopvang Heugderlicht van Levantogroep.

Doel

Wij wensten met deze Deel Je Verhaal editie bij te dragen aan:

  • Het doorbreken van taboes en stigma’s m.b.t. het gebruik van maatschappelijke opvang / crisisopvang
  • Verheldering van beleid en uitvoering van maatschappelijke opvang/ crisisopvang
  • Normalisering, d.w.z aan het besef dat iedereen dakloos kan worden/ hulp nodig hebben in zijn leven
  • Verbinding, d.w.z. aan het besef dat we allemaal mensen zijn met verlangens, strubbelingen en kwaliteiten, in welke situatie, of functie we ook zitten.

Project indienen?

Zelf ook interesse om een Deel Je Verhaal Project op locatie te organiseren? Neem dan contact op door het formulier in te vullen op de –> contactpagina.