18 oktober 2021

WAT IS DEEL JE VERHAAL NIET?

Wat is Deel Je Verhaal niet?
Deel Je Verhaal is niet:

  • bedoeld voor reclame;
  • bedoeld voor verkoop van producten;
  • bedoeld voor uitbaten van politieke of religieuze meningen;
  • bedoeld als platform voor professionele sprekers;
  • bedoeld als platform voor bedrijven, ondernemers om reclame te maken.
  • bedoeld als platform voor lotgenoten-contact vanuit één specifieke invalshoek

 

Het podium het juiste middel? –> lees verder